Varför Timmerhus?

Varför Timmerhus?
Timmerhuset – en tusenårig konstruktion som ligger rätt i tiden.

  • Timmer är kretsloppsvänligt – inga industriella rester och biprodukter som är svåra att destruera.
  • Timmer binder växthusgasen koldioxid i hundratals år – en så kallad koldioxidsänka.
  • Timmerväggen utan invändig isolering ger behagligt inomhusklimat – inga allergiframkallande substanser.
  • Timmerhus med ytterväggar av grovt timmer utan isolering kan ge lägre energiräkningar.

”Att äga timmerhus är en livsstil”

Satsa på individualitet, ett hus som passar Dig och Din familj.

Vad är Timmerhus?
Enligt FST:s definition ska ett hus vara byggt av knutade massiva stockar av minst ca tio cm tjocklek för att kallas timmerhus. Stockarna kan även bestå av plank som limmats samman och därefter profilerats. ”Lamellstock” eller ”limstock” förekommer som beteckning på denna typ av massiva stockar.


I ett äkta timmerhus byggs väggen/stommen upp med MASSIVA timmerstockar vilka hålls ihop med knutar som låser stockarna vid varandra och ger en mycket stabil konstruktion med lång hållbarhet.

Den trätekniska utvecklingen och spridningen av timmerhuset internationellt under senare år har gjort att det idag finns ett relativt stort antal varianter av timmerhus. Det finns allt från handtimrade hus till sådana som tillverkats högteknologiskt maskinellt / industriellt.

Olika typer av timmerhus
Den stora varianten i design, stocktyp och tillverkningsteknik gör att det idag finns ett relativt stort antal varianter av timmerbyggnader. Bostadshus, fritidshus, fiskestugor, jaktstugor, garage, slogbodar, härbren, friggebodar, attefallshus – allt går att få timrat, för hand eller maskinellt. Den förbättrade privatekonomin hos många medborgare har inneburit att fritidshusen blivit allt större. Timmerhus är ett populärt val för sådana som satsar på ett stort fritidshus som senare i livet kan bli åretruntbostad.