index.php

Timmerhus

Hur bygger man? Det finns många olika sätt att bygga ett timmerhus, men en vanlig metod är att använda färdigfabricerade träelement, så kallade modulhus eller prefabricerade timmerhus. Dessa element tillverkas i fabrik och levereras till byggplatsen där de monteras ihop till en färdig byggnad. Ett annat vanligt sätt att bygga ett timmerhus är att använda […]