index.php

timmerhus

Timmerhus har byggts i många århundraden, och det är svårt att säga precis när det första timmerhuset byggdes. Trä som byggmaterial har använts i många kulturer runt om i världen under lång tid. I Skandinavien där timmerhus är vanligt förekommande, byggdes de första timmerhusen förmodligen under den medeltida perioden. Då användes trä från skogarna för […]

Timmerhus

Timmerhusets sentida historia Inledning Hustimring har i ett årtusende varit ett rationellt sätt att lokalt skapa en högt förädlad och hållbar produkt av skogsråvaran i vårt land. Sågverkens och regelverkshusens genomslag medförde att intresset för timmerhus sjönk kraftigt under 1900-talets första hälft. Under århundradets andra hälft skedde en viss återhämtning. En bidragande orsak var debatten […]