När byggdes första timmerhuset?

Timmerhus har byggts i många århundraden, och det är svårt att säga precis när det första timmerhuset byggdes. Trä som byggmaterial har använts i många kulturer runt om i världen under lång tid. I Skandinavien där timmerhus är vanligt förekommande, byggdes de första timmerhusen förmodligen under den medeltida perioden. Då användes trä från skogarna för att bygga hus för den växande befolkningen.

Men, tidigaste kända timmerhus är från 500-talet från norra Europa där man hittat rester av timmerhus och bevis på att man använt trä som byggmaterial.

Timmerhus i Sverige
Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet började man i Sverige att timra med bilat timmer. Med hjälp av dentrokronologi (datering av timrets ålder med årsringsserier) har det visats att det i Sverige finns byggnader som är mer än 700 år gamla. Ett exempel på ett sådant hus är ett kyrkhärbe beläget i Älvdalen i nordvästra Dalarna. Härbret har daterats till år 1285 och är därigenom, såvitt man vet, Sveriges äldsta träbyggnad.

Kyrkhärbret

Kyrkhärbret i Älvdalen. Känt som Sveriges äldsta timmerhus.

Ett annat känt gammalt timmerhus är den så kallade Ornässtugan som byggdes mellan åren 1504 – 1506. Ornässtugan blev Sveriges första historiska minnesmärke, då det var ifrån denna gård som Gustaf Wasa flydde år 1520 ned hjälp av Barbro Stigsdotter.