OLLAS TIMMERSTUGOR

OLLAS TIMMERSTUGOR

Org. nr.: 556299-5455

En levande hantverkstradition
Knuttimrade hus har har byggts i många hundra år och sättet att bygga med handbilat timmer är i stort sett detsamma idag.

Ny teknik Gammal tradition
Förändringen ligger i en anpassning till dagens krav på funktion och tillgång till nya material, bl. a. bättre isoleringsmaterial. Men handbilade hus byggs nu liksom tidigare stock för stock, som hantverksmässigt tillverkade byggelement med exakt inpassning. Stommarna timras på någon av våra byggplatser och levereras nedmonterade och märkta.

Från stock till stuga
Vi väljer med omsorg ut varje träd innan nedsågning och transport till sågen. På vår egen såg formar vi stockarna till rätt dimension, resterna från stocktillverkningen använd till annat byggmaterial. Knutarna vi använder är av typen ”Siljan” vilka är halsade för att ha den bästa passformen. Alla timmerhus byggs stock för stock på en av våra byggplatser, märks, plockas ned, levereras och monteras på plats.

Standard eller special
Att bygga i timmer ger ökat utrymme för egna idéer vår tillverkning är inte bunden av färdiga element eller serieproduktion – så ändra gärna. Vi bygger också efter beställarens ritning eller omarbetar våra standardtyper enligt önskemål.

Miljövänligt
Vår ambition är att vara ett miljövänligt företag och på samma gång ta tillvara och utveckla den gamla svenska traditionen av att tillverka timmerhus med hög kvalitet.

Timmerkänsla och ekonomi
Timmer är för de flesta något äkta genuint och gammaldags rejält. Ett välbyggt timmerhus kan stå i mer än 500 år och dess skönhet och värde ökar bara i takt med tiden. Vill du bo i ett hus som ger den rätta timmerkänslan och på samma gång har en låg energiförbrukning? Ett hus som kommer att bringa glädje för dig och kommande generationer.

Medlemskap
Ollas Timmerstugor är medlem i Föreningen Svenska Timmerhus.

Kontakt

Adress:

Industrivägen 8, 795 32 , Rättvik

Telefon:

0248366000

E-post:

info@ollas.se

Vill du veta mer?