HONKATIMMERHUS INFOT AB

HONKATIMMERHUS INFOT AB

Org. nr.: 556905-0866

Honka Timmerhus tar in naturen i ditt hem
Ett hus från Honka Timmerhus är mer än bara ett hus. Det är ett hem – och en medveten investering i familjen, friheten i livet, lugnet, fritiden och vännerna.

Formen och ytan på timret tar in naturen i ditt hem. Av alla byggnadsmaterial är timmer det mest ekologiska och det håller från generation till generation.

Alla hus från Honka Timmerhus är unika. Bekanta dig med våra modeller, kontakta oss och planera ditt alldeles egna, unika timmerhus.

Planera och skissa själv ert drömhus, våra arkitekter ritar klart.

Ekologiskt byggnadsmaterial
När träd växer förorenar de inte miljön, utan förnyar den. Trä är en giftfri och återvinningsbar naturprodukt. Det går åt betydligt mindre fossila bränslen vid bearbetning av timmerstockar till byggnadsmaterial, än vid framställning av till exempel tegel, plast eller stål. Honkatimmerhus tar hänsyn till miljön under alla steg i design- och tillverkningsprocessen och använder träråvaran till fullo.


För kolbalansen i atmosfären är timmer det bästa byggmaterialet. Träprodukter har lång livslängd och kräver lite energi vid tillverkningen. Träprodukter kan dessutom återvinnas till bioenergi i slutet av produktcykeln och användas i stället för särskilt utsläppsintensiva produkter.

Kontakt

Adress:

Kvartalsvägen 1, 177 63 Järfälla

Telefon:

0841058331

E-post:

info@honkatimmerhus.se

Vill du veta mer?