DORALNIC LOG HOMES

DORALNIC LOG HOMES

Welcome / Välkommen to Doralnic Log homes – SC DORALNIC GRUP SRL.

Hos Doralnic är vi ett team av passionerade specialister inom timmerbyggnad från Vatra Dornei med en stark portfölj av projekt både lokalt och internationellt – inklusive Frankrike, Grekland och Italien. Vi är stolta över vår integritet, tillgänglighet och högkvalitativa service.

Vi är experter på att skapa skräddarsydda timmerhus, var och en speglar våra kunders unika smaker. Oavsett om du redan har en design eller behöver vår hjälp att skapa en, är vi här för att göra ditt drömhem till verklighet.

Till skillnad från många tillverkare av timmerhus tar vi en hands-on-ansats. Vi är personligen inblandade i varje projekt, drar nytta av över ett decennium av erfarenhet för att bygga hem som möter dina förväntningar. Vår hängivenhet och själfulla arbetsmoral säkerställer att vi skapar hem att vara stolta över i många år framöver.

Vår fabrik, belägen i Vatra Dornei, Suceava län, Rumänien, är öppen för besökare som vill se den kärlek och hängivenhet vi lägger i varje hem vi bygger.

På Doralnic förstår vi att ett hem är mer än bara en struktur. Det är en plats för komfort, omgiven av de saker och människor vi värdesätter mest. Oavsett om du planerar en mysig stuga, ett semesterhus eller ett storslået lyxhem, är vi engagerade i att överträffa dina förväntningar både i kvalitet och pris.

Med över 10 års erfarenhet specialiserar vi oss på konstruktion av timmerhus och stugor. Vi erbjuder en omfattande samling av designer som sträcker sig från modern till traditionell, med ett särskilt intresse för skandinavisk stil. Vi erbjuder också anpassning för att passa individuella preferenser och behov.

Under ledning av vår grundare, Vaideanu Dorin, säkerställer vi att varje timmerhus monteras till perfektion, levereras säkert och matchar din budget. Varje hem vi bygger är en reflektion av ägarens personlighet och livsstil, anpassat i arkitektur, storlek och inre layout.

Oavsett om du har en projektidé, behöver ändringar i befintliga planer, eller vill arbeta med din arkitekt, är vi här för att göra din dröm till verklighet. Vår process inkluderar 3D-presentationer av den slutliga designen, justeringar vid behov och noggrann kundgodkännande innan vi påbörjar konstruktionen.

Välj Doralnic Group för dina behov av timmerhus, och vi garanterar ett resultat som kommer att överträffa alla dina förväntningar!

In English:

At Doralnic, we’re a team of passionate log construction specialists from Vatra Dornei with a robust portfolio of projects both locally and internationally – including France, Greece, and Italy. We pride ourselves on our integrity, availability, and high-quality service.

We excel in crafting bespoke log homes, each reflecting the unique tastes of our clients. Whether you already have a design or need our help to create one, we’re here to make your dream home a reality.

Unlike many log house manufacturers, we take a hands-on approach. We’re personally involved in every project, leveraging over a decade of experience to build homes that meet your expectations. Our dedication and soulful work ethic ensure that we create homes to be proud of for years to come.

Our factory, located in Vatra Dornei, Suceava county, Romania, is open to visitors who want to see the love and dedication we put into every home we build.

At Doralnic, we understand that home is more than just a structure. It’s a place of comfort, surrounded by the things and people we value most. Whether you’re planning a cozy cottage, a holiday house, or a grand luxury home, we’re committed to exceeding your expectations in both quality and price.

With over 10 years of experience, we specialize in log house and cottage construction. We offer a vast collection of designs ranging from modern to traditional, with a particular fondness for Scandinavian style. We also provide customization to suit individual preferences and needs.

Under the guidance of our founder, Vaideanu Dorin, we ensure each log house is assembled to perfection, delivered safely, and matches your budget. Every home we build is a reflection of the owner’s personality and lifestyle, customized in architecture, size, and interior layout.

Whether you have a project idea, need changes to existing plans, or want to work with your architect, we’re here to turn your dream into a reality. Our process includes 3D presentations of the final design, adjustments as necessary, and thorough customer approval before we commence construction.

Choose Doralnic Group for your log house needs, and we guarantee a result that will exceed all your expectations!

Kontakt

Adress:

Vatra Dornei, jud. Suceava, Suceava

Telefon:

40753870515

E-post:

contact@doralnic.ro

Vill du veta mer?